De stichting

 

In 1847 is de begraafplaats aangelegd.

De grond werd beschikbaar gesteld door de Compagnons, die de eigendom behielden; de aanleg werd betaald uit de dorpskas. Bij akte van 27 juni 1886 verkoop Berent Prakken, opziener bij de Compagnons, namens hen aan de gemeente "een stuk grond, thans tot begraafplaats gebezigd, liggende te Haulerwijk, zuidwaarts van de vaart in de leije, vanouds nummer 36". 

Daarmee was de begraafplaats een gemeentelijke geworden; de enige tot 1997.

Op 4 april 1997 is de Stichting Beheer Begraafplaats 'Eikenhof' opgericht. Het bestuur werd samengesteld uit vertegenwoordigers van de Plaatselijke Belangen van Haule, Haulerwijk en Waskemeer, begrafenisvereniging 'De Laatste Eer' Haulerwijk/Waskemeer en een onafhankelijk lid (administrateur).

 

Het huidige bestuur wordt gevormd door:

  • L. Zandberg - voorzitter
  • L. Vervat-Sikma - secretaris
  • K. Drenth - administrateur/beheerder
  • J. ter Schuur - lid